Pestalozzi – met hoofd hart en handen
Een artikel over Pestalozzi, een van de grondleggers van de hedendaagse pedagogiek. Pestalozzi wil onderwijs voor iedereen en pleit voor een kindgerichte benadering. Onderwijs moet zich richten op de hele persoon met hoofd, hart en handen.

Auteur: Beunk, G. (2014). Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool.

Pestalozzi wordt vaak gezien als een van de grondleggers van de hedendaagse pedagogiek. Hij wilde onderwijs voor iedereen en pleitte daarbij voor een kindgerichte benadering. De natuurlijke ontwikkeling van het kind was voor hem uitgangspunt en daar wilde hij met zijn lesstof dan ook op aansluiten. Pestalozzi pleitte voor ‘menselijk onderwijs’, dat wil zeggen tegemoet komen aan de hele persoon met hoofd, hart en handen. Daarom had hij ook aandacht voor de emotionele en morele aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Hij wilde vooral zoveel mogelijk aanschouwelijk onderwijs. En met die ideeën blijft hij ook voor leraren van de eenentwintigste eeuw inspirerend.

Pestalozzi -Hoofd,-hart-en-handen