Terminologie

Een beknopte toelichting op de termen die ik gebruik in mijn onderzoeksvraag:
Zelfportret
Een zelfportret is voor mij een subjectieve weergave, in beeld, woord of geluid, waarin de maker de intentie heeft (een deel van) zichzelf vast te leggen in het artistieke werk.

Eigenheid
Bezien vanuit de sociologie (Brinkgreve, 2011) omschrijf ik eigenheid als dat wat zichtbaar is in alles wat we laten zien aan anderen. Een altijd aanwezige kern, die in dialoog met anderen in meer of mindere mate naar voren kan komen. 

Kunstvakdocent

Een persoon die onderwijst, die binnen het domein van de kunsten - en met en/of via de kunsten - kennis aan het licht kan brengen en kan tonen aan een ander.  Kunstvakdocenten begeven zich in alle disciplines van de kunsten zoals beeldende kunsten, taalkunst, dans, theater en muziek.