Infograpics van onderzoeksdata (per opdracht)

Per opdracht heb ik in een werktekening / infographic de ervaringen en bevindingen van de onderzoeksdoelgroep weergegeven. Denk hierbij aan de momenten van reflectie, de stemming, het soort opdracht, de verworven inzichten en de waarde van de inzichten voor de onderzoeksdoelgroep.
Opdracht 1 - ervaringen samengevat in een werktekening
Opdracht 2 - ervaringen samengevat in een werktekening
Opdracht 3 - ervaringen samengevat in een werktekening
Opdracht 4 - ervaringen samengevat in een werktekening

Tot slot heb ik in een werktekening / infographic een overkoepelend beeld geschetst van de ervaringen van de deelnemers in het onderzoek:

Opdracht 5 - Werktekening - een terugblik - aan de hand van de slotvragen