Zelfreflectie

Zelfreflectie: wat is het en hoe werkt het? Om nog gerichter te kunnen duiden wat ik versta onder zelfreflectie, wil ik het woord 'zelfreflectie' in tweeën delen: reflectie en zelf.

Passend bij mijn onderzoek en de zelfreflectiemethode van De Binnenwereld, richt ik mij in het bijzonder op professionele zelfreflectie: het reflecteren op het eigen handelen binnen de context van een beroep of professie.

In de pagina bronnen vind je terug welke disciplines en bronnen ik hiertoe raadpleeg. In de eerste fase mijn onderzoek (2020/2021) heb ik (zelf)reflectie en de kijk op het 'zelf'  verkent vanuit o.a. educatie, de kunsten, onderwijskunde, psychologie, sociologie, antropologie en (kunst)filosofie.

In de tweede fase van mijn onderzoek (2022/2024) verken ik reflectie vanuit andere disciplines, zoals de natuurkunde en fotografie, onderzoek ik het maken zelfportretten als aanzet tot zelfreflectie binnen andere disciplines van de kunsten. Ook neem ik de rol en mogelijke beperkingen van taal (geschreven, gesproken, mentale processen) binnen zelfreflectie onder de loep.

Naast literatuuronderzoek ga ik in gesprek met docenten, studenten, makers & vakgenoten. Ik bespreek, observeer en voer ik artistieke experimenten uit. Het is een lopend en iteratief proces, het groeit en beweegt, ik verzamel input, ontdek, leer, selecteer en combineer.

Om zo mijn eigen invalshoek te formuleren. En vandaaruit tot een eigen, specifieke duiding van het begrip professionele zelfreflectie te komen waarin ik de mogelijkheden van het maken van kunst als aanzet tot zelfreflectie verder kan duiden.