De Binnenwereld

Het zelfportret als startpunt

Art Based Research

 

 
In veel van de bestaande methodieken van professionele zelfreflectie wordt reflecteren vooral benaderd als activiteit van het hoofd. Een proces waarin we met woorden die we al kennen, betekenis geven aan een situatie die we al kennen.

Wat zou ik - als kunsteducator en beeldend kunstenaar - anders willen doen? Ik zie ruimte om een artistiek component toe te voegen.

In de door mij ontwikkelde zelfreflectiemethodiek
De Binnenwereld vormt het maken van zelfportretten de aanzet voor professionele zelfreflectie.
Kunst maken én bevragen, als aanzet om tot nieuwe inzichten in jezelf en het eigen handelen te komen. Buiten het vertrouwde eigen blikveld en met ruimte om samen met anderen nieuwe perspectieven te ontdekken.

Nieuwsgierig?
Lees mee in mijn digitale onderzoekslogboek.
Maak kennis met De Binnenwereld.