Boek: Het Slimme onbewuste – Denken met gevoel
'Het slimme onbewuste' is een boek (2021) waarin hoogleraar Ap Dijksterhuis aan de hand van onderzoeken en experimenten de lezer introduceert in de wereld van het onbewuste.
Een aantal interessante quotes / paragrafen:

Hij omschrijft het brein als een society of minds (p. 19) en legt uit dat we de onbewuste processen onderschatten en de bewuste processen overschatten. Waarom? We zijn ons enkel bewust van het bewuste proces (p. 15).

In het onderwijs wordt het bewustzijn gelijkgesteld met de rede en het verstand (p. 28).

Bewuste ideeën zijn vaak het resultaat van onbewuste ideeën (p. 33). In de uitleg van de auteur is 'iets bewust doen' gelijk aan 'iets met aandacht doen'.

Bewust = Met aandacht handelen (p. 51)

Onze onbewuste waarneming is veel groter dan we ons realiseren. De bewuste waarneming is slechts een zwakke afspiegeling daarvan. (p. 77)

Quote Nietzsche op p. 34: Kennis is het bewust maken van het onbewuste Wanneer reflecteren wordt omschreven als een bewuste, mentale handeling (Korthagen), dan wordt hiermee (schijnbaar) al het onbewuste waarnemen en alle onbewuste ideeën weggelaten

Ons onderbewust gaat door met denken (incubatie). Dit is een cruciaal element bij creativiteit (p. 140)

Bewust nadenken = 'dicht bij huis'
Het onbewuste maakt dat we kunnen uitwaaieren, dieper kunnen graven, origineler kunnen zijn. Maar het bewustzijn moet wél geactiveerd worden anders komen de onbewuste ingevingen niet aan het licht (p. 158). -> Dus in reflectie nadat het onbewuste de ruimte heeft gekregen wél bewust een stap maken om het bewustzijn te activeren. Het bewustzijn zorgt voor het ervaren (p. 217)

P. 195: Elk mentaal proces begint onbewust (-> reflecteren dus ook)

Wanneer er problemen ontstaan worden we ons bewust van ons gedrag (p. 203)

Noot: In het boek wordt de werking van priming uitgelegd (H7). Ik heb niet onderzocht of alle deelnemers eerst de reflectievragen hebben gelezen & daarna de opdracht hebben gemaakt. Het vooraf lezen van de vragen kan onbewust een invloed hebben gehad op het proces dat zich daarna heeft afgespeeld.