Doelgroep 2020 – 2021

Mijn onderzoek richt zich op de kunstvakdocent(e), beeldende kunsten.


Kunstvakdocenten leren anderen zichzelf te uiten met en/of via kunstzinnige middelen” (LKCA, 2020, p. 11). Zij begeven zich in alle disciplines van de kunsten zoals beeldende kunsten, taalkunst, dans, theater en muziek. Kunstvakdocenten zijn mensen die binnen het domein van de kunsten “kennis aan het licht kunnen brengen, makers van kunst, denkers over kunst alsook personen die stilstaan bij de pedagogische waarde van kunst” (Lutters, 2017, p. 50).

Waar de functiebenaming ‘docent(e)’ staat, kan ook worden gelezen: leraar, onderwijzer of educator (m/v/x).

Voor de representativiteit van het onderzoek koos ik voor personen met een enigszins gelijke werkpraktijk: in Nederland werkzaam als kunstvakdocent(e), met een focus op de beeldende kunsten. Het onderwijsniveau- en de vorm waarbinnen de deelnemers actief waren varieerde: van basisschool tot volwassenonderwijs en geaccrediteerde voltijd- en deeltijdopleidingen tot workshops. Ook de werkervaring liep uiteen, van recent gestarte docenten tot docenten die al vele jaren voor de klas stonden.