Onderzoeksvraag 2022-2024

 

De artistieke methode voor zelfreflectie richtte zich in de eerste fase (2020 - 2021) uitsluitend op zelfportretten in de beeldende kunsten. Uit dit art based research kwam duidelijk naar voren dat de methodiek - mede door het artistieke component - passend en bijzonder inspirerend is voor  professionele zelfreflectie op de rol van kunstvakdocent. 
In ronde 2 (2022-2024) richt ik mij op de volgende  onderzoeksvragen

Professionele zelfreflectie binnen het onderwijs voor de kunsten
Op welke manieren is kritische zelfreflectie op het professionele handelen momenteel vormgegeven binnen HBO- en Masteropleidingen van FHK en welke toegevoegde waarde kan het opnemen van een artistiek element in deze zelfreflectie bieden aan de opleidingen (docenten en studenten)? 
Hiertoe zal ik samenwerken met opleidingen gericht op diverse kunstdisciplines waaronder muziek, theater en beeldende kunsten.

Andere kunstdisciplines
Welke verschillen kan ik ontdekken in de werking van professionele zelfreflectie via zelfportretten (methodiek De Binnenwereld) in de beeldende kunsten, versus andere disciplines binnen de kunsten?
Hiertoe zal ik verschillende experimenten opzetten met makers vanuit diverse kunstdisciplines, waarin zij werken met één of meer opdrachten van de methodiek De Binnenwereld.