Bevindingen

Gedurende mijn onderzoek ontdek ik door te kijken naar de zelfportretten en het werkproces, het lezen van de reflectieformulieren, door gedachten te koppelen aan literatuur. Door met deelnemers in gesprek te gaan en dieper in te gaan op de verworven inzichten. 
In totaal hebben er 7 deelnemers meegedaan aan mijn onderzoek. Tezamen hebben zij 23* uitgewerkte opdrachten (zelfportret met reflectieformulier) aan mij geleverd als onderzoeker. In totaal heb ik 25 (reflectie)gesprekken met deelnemers gevoerd.
 
Sorteren & analyseren van onderzoek data in 3 stappen:
 
1. Zodra een deelnemer het experiment heeft afgerond, codeer ik de reflectieformulieren en gespreksverslagen van de betreffende deelnemer. Dit doe ik per opdracht aan de hand van vier begrippen die relevant zijn voor mijn onderzoeksvraag: Zelfreflectie, Rol van het maken van zelfportretten, Inzicht in Eigenheid, Koppeling met rol van de kunstvakdocent. 
 
2. Vervolgens sorteer ik alle gecodeerde data, per opdracht en per begrip (in totaal 4 begrippen). In het coderen én sorteren heb ik ook de herkomst aangegeven van de data: Reflectieformulier /  Gespreksverslag (resp. in rode en blauwe tekst). Zo kan ik per begrip bekijken wat er wanneer door de deelnemers gezegd is.

In de gesorteerde data is de data niet meer op deelnemersniveau maar op onderzoeksgroep-niveau weergegeven. 
 
3. Vervolgens geef ik de gesorteerde data weer in tekeningen / infographics: 4 opdrachten en 1x terugblik gehele onderzoek. 

Het gaat in mijn onderzoeksvraag om een HOE. Ik ben dus benieuwd via welke opdracht(en) het maken van zelfportretten meer inzicht in de eigenheid van de kunstvakdocent(e) kan geven. De HOE kan een element zijn uit de opdracht alsook een randvoorwaarde om te starten of te werken aan de opdrachten.
 
Na het afronden van mijn onderzoek stel ik de eindconclusies op (aug 2021).
 
* Noot: In totaal hebben 4 van de 7 deelnemers het volledige onderzoek doorlopen. De overige 3 deelnemers hebben resp. opdracht 4 + eenmaal opdracht 3 niet kunnen maken i.v.m. werkdruk / corona.