Doel van mijn onderzoek

De stip aan de horizon, wat wil ik bereiken met mijn onderzoek?
  • Het verfijnen en finaliseren van de artistieke zelfreflectiemethode De Binnenwereld. Met als uitgangspunt om deze methode van zelfreflectie in te kunnen zetten binnen HBO/Masterstudies in het domein van kunst & educatie. Alsook als reflectiemethode (workshop/zelfstudie) voor de docent/ educator die reeds werkzaam is in de werkveld van de kunsten.

  • Door middel van de methode en uitkomsten van De Binnenwereld, gericht bijdragen aan het duiden van de rol & de effectiviteit van niet-talige elementen in het (zelf)reflectieonderwijs