Bronnen

Mijn inspiratie voor dit onderzoek heb ik uit vele domeinen gehaald, zoals artistieke werkwijzen van beeldend kunstenaars, taalkunstenaars & songwriters, (kunst)filosofie, (kunst)educatie, publicaties over reflectie en ons (on)bewuste waarnemen, sociologie, antropologie, psychologie, communicatie en loopbaanontwikkeling.

Je vindt in het bronnenoverzicht mijn inspiratiebronnen, gerubriceerd in thema's. Neem er eens een kijkje in en laat je verleiden iets te lezen / luisteren of bekijken dat niet direct in jouw eigen bronnenarchief voorkomt. Veel lees / luister/kijk plezier!