Teaching teachers about reflection ways of reflecting
Auteur: Neil Haigh, Teaching and Learning Development Unit, University of Waikato, New Zealand (2017)
  • De reflectieve praktijk van de docent
  • Reflectie in interactie in de lesomgeving
  • Waarom reflecteren voor docenten meer een dagelijkse praktijk is, dan een specifieke handeling
  • Waarom reflecteren niet altijd omarmd wordt door docenten

Teaching teachers about ways of reflecting - University of Waikato