Boek: Basisboek kwalitatief onderzoek – handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek, auteurs Baarda et al, Noordhoff Uitgevers, 4e druk. (Studieboek Master Kunsteducatie)

Ik heb dit boek o.a. gebruikt voor:

  • Ontwikkelen onderzoeksplan & formuleren onderzoeksvraag

  • Introductie / op schrift zetten van onderzoek en experiment  / lezen over individuele gesprekken, open interview (uitgaande van standpunt deelnemer  = vertrekpunt van gesprek) & half-gestructureerd interview (hoofdvragen liggen vast = vragen van het reflectieformulier, van daaruit gesprek opbouwen), asynchrone dataverzameling (documenten op verzoek van onderzoeker gemaakt: zelfportretten en logboek / werkproces info, persoon over wie het gaat staat centraal). Paragraaf 5.4 en 5.5

  • Gericht coderen / samenvattend coderen: onderdelen van hypothese als sub-onderzoeksvragen gebruiken en van daaruit gespreksverslagen en reflectieformulieren gericht coderen. Zoals moment van reflectie / losheid en afstand in werkproces / randvoorwaarden tijd - rust - ruimte / intensiteit van opdracht / gevoel van confrontatie / wanneer komt rol van docent ter sprake en wanneer (privé)persoon  etc.  (paragraaf 7.5.5.) en selectie van onderzoeksmateriaal (paragraaf 7.5.9 - 7.5.10)

  • Geldigheid en betrouwbaarheid bij kwalitatieve onderzoeken (paragraaf 7.6) : wijze waarop ik validiteit, betrouwbaarheid en geldigheid wil borgen