Voorbereiding gesprek: Merel Eigenhuis / opleiding docent theater – FAA

Opleiding docent Theater – FAA (ook: docerend theatermaker, docent drama). Voltijds studie, bachelor, 4 jaar Doel van de opleiding: de student in vier jaar op te leiden tot professioneel theatermaker die verbinding legt tussen spelen, acteren en anderen coachen en inspireren.

 • Jaar 1: Kennismaken en oriënteren
 • Jaar 2: Verdiepen
 • Jaar 3: Visie vormen
 • Jaar 4: Afstuderen


Jaar 1 / Project 1 = Theatraal zelfportret (bestaande uit 3 deelopdrachten, deelopdracht 2 en 3 zijn toegespitst op de leeruitkomst kritisch reflecteren, analyseren, onderzoeksvaardigheden.
504 studie-uren
Begeleidend docent: Merel Eigenhuis

Dit project is al enkele jaren onderdeel van het lesprogramma, de wens is dit project ook in jaar 4 terug te laten komen in het lesprogramma.

Op 15 september 2023 spreek ik Merel over dit onderdeel in het lesprogramma (jaar 1) en overleggen we welke lesonderdelen ik aanwezig mag zijn voor observatie, of ik gesprek kan gaan met enkele studenten (tijdens en na doorlopen van het project) en nemen we door welke opleidingsinformatie ik in het kader van het onderzoek graag zou doornemen ter voorbereiding (literatuurlijst, eindproducten van dit project in voorgaande studiejaren, studiefiche 2023/2024, overzicht leeruitkomsten)

Kernpunten overleg 15/09

 • Opleiding staat open voor deelname aan het onderzoek
 • Vertrekpunt zal zijn project 1 / Theatraal zelfportret vanaf het moment dat studenten starten met het maken van het concept voor het theatraal zelfportret (start 27.10.2023)
 • Project richt zich specifiek op het op gang brengen van een kritisch proces van zelfreflectie op het professioneel handelen. Deze grondhouding is essentieel in de opleiding en de ontwikkeling tot theater docent. Hierop toetst de opleiding ook tijdens de auditie. Vanuit dit oogpunt ook mogelijk om eind april 2024 aan te sluiten bij auditiedag 3, waarin een soortgelijke (mini) solo opdracht verwerkt is
 • Merel stuurt mij de vernieuwde studiefiche (23/24) van deze module + OER van de opleiding. Tevens vraagt Merel bij SLB (studiecoaches) of er specifieke literatuur of modellen rondom zelfreflectie wordt aangereikt / aanbevolen aan studenten.
 • Docent Robin Berkelman verzorgt binnen de opleiding lessen rondom Embodied learning, fysieke reflectie. Wellicht ook passend met Robin contact op te nemen, meekijken in een les, interview plannen?
 • Ellen: tijdens lessen 03.11 en 10.11 werken studenten aan concept voor Theatraal Zelfportret. Dan laagdrempelig meekijken in de les, mogelijk al enkele studenten spreken. Op 15 en 16 nov zijn de presentaties van de zelfportretten & nabespreking (plenair), dan ook 1 of beide dagen aansluiten.
 • Nog bespreken (in volgend overleg): meelezen in enkele reflectieverslagen? 
 • Merel ontvangt ook graag tegen het eind van de onderzoeksfase de bevindingen / eindpresentatie.