Academische publicatie: Going to the Core – Korthagen & Vasalos
Korthagen, F. & Vasalos (2010). Going to the core: deepening reflection by connecting the person to the profession, Amsterdam, VU University: Institute for Multi-level learning (IML) 

Korthagen is een bekende auteur op het gebied van reflectie. In dit artikel legt hij - binnen het domein van reflectie - de connectie tussen de persoon en het beroep dat iemand uitoefent. Wat vertellen inzichten over een persoon over de manier waarop iemand een beroep uitoefent. Voor mijn onderzoek relevant omdat ik eenzelfde koppeling maak in mijn experiment.

Wat neem ik mee uit het artikel:

Interessante quote:
Op p. 27: As Rodgers and Raider-Roth (2006, p. 271) explain, the key to presence is being present to oneself and the environment simultaneously. Here the interesting point is that contact with the outside world is enhanced through a deeper awareness of the self (Almaas 1986, 2008; Senge et al. 2004). This is where in our view the important connection between the professional and the personal element.

  • De relatie tussen reflecteren en de praktijk. (reflecteren op een situatie in de praktijk, de inzichten uit een reflectie vertalen in nieuw handelen in de praktijk) 

  • In dit artikel komt ook weer het 5 stappen model voorbij (ook wel de reflectie cirkel of het ALACT model)

  • In dit artikel ook het ui-model, met de 6 stappen van zelfreflectie. Waarbij reflecteren op de eigen identiteit (wie ben ik) en de persoonlijke missie (waar voel ik me mee verbonden) het hart van zelfreflectie vormt.

  • Op p. 16 komt het hart en de wil aan bod: de ruimte die iemand zichzelf geeft om kritisch te (durven) reflecteren. Deze ruimte, de wil en de motivatie bespreek ik o.a. ook in een tussentijdse bevinding in mijn onderzoek. 
 
Bekijk de volledige publicatie hier: Going to the core - Korthagen and Vasalos - 2010