Deelnemers

De deelnemers in mijn onderzoek zijn allen kunstvakdocent(e). Zij geven les binnen verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen, sommige van de deelnemers staan pas net voor de klas, anderen al vele jaren.

Het is voor mij belangrijk dat alle deelnemers kunstvakdocent(e) zijn en een beeldende / creatieve achtergrond hebben. Zo weet ik zeker dat alle deelnemers vergelijkbare artistieke basisvaardigheid hebben om de opdrachten uit te kunnen voeren. Kennismaken met de deelnemers? Bekijk opdracht 1 in het experiment.

Welke kenmerken en input van de deelnemers maak ik openbaar?

  • Ik omschrijf alle deelnemers (zie: Deelnemer overzicht - De Binnenwereld) op basis van werkomgeving (soort school of lesomgeving), indicatie van aantal  jaren docentschap, vakgebied of specialisatie, leeftijdscategorie, woonomgeving (provincie en typering van stad / dorp).
  • Ik publiceer van alle deelnemers de gemaakte werken in de opdrachten.
  • Ik toon logboek fragmenten/foto's of andere procesdocumentatie van de deelnemers, wanneer zij dit met mij delen.
  • Ik publiceer van elk reflectiegesprek een reflectieverslag (in een vast format, zodat het in opbouw onderling vergelijkbaar is)
  • Ik vermeld de datum waarop het gesprek (via Zoom / Teams) heeft plaatsgevonden tussen mij en de deelnemer. (i.v.m. Corona beleid zijn offline besprekingen niet realiseerbaar)
  • Ik publiceer in de planning de data waarop deelnemers opdrachten ontvangen, zodat de cycli inzichtelijk zijn. Wanneer de deelname wordt onderbroken of afgebroken zal ik dit vermelden bij de betreffende deelnemer(s) met uitleg / reden.
  • Ik publiceer quotes van deelnemers in o.a. de ontdekkingen en analyses, alsook op de ansichtkaarten die de deelnemers van mij ontvangen bij het afronden van het experiment.

    Noot: Alle deelnemers zijn in dit logboek vermeld met een deelname nummer in plaats van een naam, uit de verslaglegging van gesprekken is niet op te maken waar de deelnemers exact werken. De reden hiervoor is dat de reflecties van de deelnemers veel persoonlijke informatie bevatten, bijvoorbeeld over gezondheid, relaties en persoonlijke ervaringen. Vanuit mijn klas in de opleiding Master Kunsteducatie kennen sommige docenten, experts en studenten ook deelnemers uit mijn onderzoek. En onze logboeken zijn gedurende de opleiding openbaar toegankelijk voor docenten & medestudenten uit dit studiejaar.

Hoe creëer ik vertrouwen tussen onbekenden en hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie die ik  ontvang van de deelnemers?
Informatie die aan mij toevertrouwd wil ik bij mij laten en een zo vertrouwd mogelijke omgeving scheppen voor de deelnemers om tot zelfreflectie te kunnen komen. En dat laatste is best een uitdaging om dat de deelnemers mij (vrijwel) niet kennen en de online gesprekken altijd een zekere mate van (digitale) afstandelijkheid in zich hebben. 

Om de privacy van de deelnemer te kunnen waarborgen, heb ik er voor gekozen het reflectieformulier niet weer te gegeven in dit logboek. Ik wil dat de deelnemers zich vrij voelen om te spreken, dat zij erop kunnen vertrouwen dat de informatie enkel in het gesprek gedeeld wordt. Audio opnames of het publiceren van de letterlijke gespreksinhoud kunnen het op te bouwen vertrouwen in de weg staan, voor mij een reden om geen audio opname of gekalibreerd gespreksverslag in dit logboek geplaatst van het gesprek.

Van elk gesprek heb ik een gespreksverslag gemaakt, in een vast format, waarin informatie uit het reflectieformulier en het gesprek is verwerkt op een wijze waarop de privacy van de deelnemers gewaarborgd blijft. Dit gespreksverslag is, per deelnemer, terug te vinden bij de betreffende opdracht.
  
Ik wil in mijn onderzoek voldoende werken en reflecties ontvangen om inzicht te verkrijgen in het HOE van mijn onderzoeksvraag. Ik wil ook voor elke deelnemer voldoende tijd beschikbaar hebben om gedegen reflectiegesprekken te voeren.

In eerste instantie ging ik uit van 5 deelnemers x 4 opdrachten = 20 eindproducten. Door het Coronabeleid (en de druk en stress die dit met zich meebrengt bij de deelnemers, die allen in het onderwijs werken) bestaat de kans dat niet alle deelnemers alle opdrachten uit kunnen werken. Ik werk daarom nu met een groep van 8 deelnemers en ik hou er rekening mee dat de lockdown invloed kan hebben op het kunnen (blijven) participeren aan het onderzoek.

Mijn streven is van de deelnemers gemiddeld 3 werken te ontvangen, zodat ik toch rond de 20 eindproducten kan uitkomen in mijn onderzoek.

De deelnemers van het onderzoek De Binnenwereld - een impressie in lijntekeningen, door de deelnemers gemaakt in opdracht 2