Begeleidingsverslag

In de ontwikkelingsfase van het onderzoek, het vormgeven van het experiment, het uitvoeren van het experiment en het uitwerken van de positionering en communicatiematerialen heb ik diverse advies- en feedbackgesprekken gevoerd. Het verslag van deze gesprekken vind je in dit deel van het logboek. Per gesprek heb ik kort weergegeven welke elementen ik meeneem in het opzetten en/of uitvoeren van mijn onderzoek

Verschillende soorten gesprekken:

 • Met mijn peergroep (medestudenten Lieke, Marijke, Mark, Sophie) en overige medestudenten MKE, offline, online (Teams / Zoom) en bijvoorbeeld via email en Project Campus. Tijdens de lessen heb ik ook aan verschillende oefeningen gewerkt gericht op elementen van mijn onderzoek. Deze oefeningen bespraken we vaak ook tijdens de lessen met medestudenten. De oefeningen zijn hier te bekijken.

 • Tijdens de lessen en in (formatieve) feedbackgesprekken met de docenten Carry (20.09.2020), Emily (10.10.2020 en 05.02.2021) en Mirjam (16.10.2020 en 05.03.2021), schriftelijke feedback van docente Mirjam Nelis 

 • Met talrijke experts in expertgesprekken tijdens de Researchdays, door Fontys georganiseerd op verschillende zaterdagen in 2020/2021.
  Direct doorklikken naar de expertgesprekken met Eline Zwart (10.10.2020), Bouke Bruins (28.11.2020), Corine Brekveld (28.11.2020), Tamara Rogic (28.11.2020), Fabian de Beyn (16.01.2021), An de Bisschop (16.02.2021)
  Op 27.03.2021 is de volgende researchday met expertgesprekken met Floor Westerburgen en Astrid Cats.

 • Oriënterende gesprekken met externe experts, die ik zelf opgezocht heb ik het kader van mijn onderzoek. Ik heb er voor gekozen om eerst met meerdere externe experts contact te leggen, omdat mijn onderzoek meerdere pijlers (artistieke component, reflecteren, de rol van kunstvakdocenten, eigenheid) heeft die ik vanuit de diverse achtergronden heb willen belichten en doorlichten. Deze externe experts heb ik in mijn logboek vermeld onder de noemer 'extern klankbord'.
  Dit zijn Marja Meijering (kunstvakdocente en beeldend kunstenaar), Reinekke Lengelle (senior researcher en auteur van het boek Jezelf Schrijven) en Esther Leenders (adviseur cultuureducatie & Beeldende kunst, Esther is nu mijn externe deskundige)

 • Aan de hand van de gesprekken met externe experts heb ik Esther Leenders (Adviseur Cultuureducatie & Beeldende kunst - Kunstloc) gevraagd mijn externe deskundige te zijn in het onderzoek De Binnenwereld. Zij is van oorsprong kunstvakdocente, zij werkt voor Kunstloc Brabant, heeft een brede ervaring in de kunst- en cultuursector, is nauw betrokken geweest bij de expositie To be a teacher, heeft veel ervaring met het voeren van reflectiegesprekken met kunstvakdocenten.
  Ik heb haar op 05.02.2021 ook de brief hierover vanuit Fontys / MKE toegestuurd.
  Begin maart 2021 heb ik met Esther ook een feedback-moment gehad betreft mijn positionering. Omdat de positionering hetzelfde onderwerp omvat als mijn onderzoek, heb ik deze feedback ook opgenomen in dit logboek.