Boek: Wie kies je om te zijn

Wie kies je om te zijn, gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd Auteur: Roek Lips, vijfde druk 2022

Boek met gesprekken / publicaties van wetenschappers, kunstenaars, denkers en doeners, op zoek naar de dialoog 'wie ben ik' & 'hoe - verhoud ik mij tot de wereld om mij heen'.

• Hermsen (J.), filosoof, p. 26: Wat ben ik / Wie ben ik. De 'wie-heid', ook wel innerlijkheid of ziel. Wat ben ik = een optelsom van feitelijkheden. Wie ben ik = voortdurend in verandering en niet vast te leggen.
De mens ís niet; mensen worden. Mensen zijn een geboortelijk wezen, er is altijd een nieuw begin mogelijk
• Aarts (N.), hoogleraar socio-ecologische interacties. Mensen zijn afhankelijke wezens, afhankelijk van elkaar (sociale wezens).
In ons eigen hoofd hebben we algoritmes, we selecteren en produceren en zien daarbij van alles over het hoofd. p. 48
• Dresmé (J.), pastoor, prachtige quote (p. 72): 'Hoe stil moet je zijn om iets te horen' (mensen tot stilstand brengen, volle aandacht, je hoort meer wanneer de stiltes groter worden, luisteren naar de ander en jezelf)
• Roovers (D.), filosoof en voormalig denker des vaderlands (p. 75): we verliezen in de huidige wereld en onze drukke levens de blik op de lange termijn. Hoe krijgen we het voor elkaar dat we weer langetermijndenkers worden, zodat er tijd en ruimte ontstaat voor reflectie.
• Clevers (H.), genetisch moleculair bioloog (p. 87): hersenen zijn de belangrijkste drager van wie je bent. 
Bewustzijn (p. 88): niemand weet wat het precies is, of waar het precies zit. Bewustzijn is het grootste raadsel in de biologische wetenschap. Door het ontwikkelen van het bewustzijn ervaren we dat we een individu zijn.
Hersenen zijn een informatie-verwerkend systeem met sensoren zoals oren, neus, mond, huid, ogen. We halen informatie op uit de buitenwereld en interpreteren / verwerken deze. Informatie kan ontstaan door bewust (hard) nadenken én door associatief denken. Kunst is om beiden in te zetten, associatie en bewust denken versterken elkaar (zie ook boek Dijksterhuis). p. 89
Onze hersenen zijn niet ingericht om onszelf ongelijk te bewijzen. In tegendeel! Bij voorkeur gaan we op zoek naar bevestiging van onze eigen gedachten. Nieuwe inzichten krijgen we door intuïtief verbanden te leggen, onverwachte associaties, creatief proces. Transfer van onbewuste denken naar bewuste denken, dit zorgt vaak voor de grootste doorbraken! (p. 91-92)