Boek: The Selfportrait
'The self-portrait' biedt een overzicht van zelfportretten gemaakt door uiteenlopende kunstenaars door de eeuwen heen. Werkwijzen artistieke visies, beeldende vormen, composities en (technische) kenmerken worden belicht aan de hand van zelfportretten in de beeldende kunst. Auteur: Natalie Rudd, uitgeverij Thames & Hudson.
Het boek is voor mij interessant als inspiratiebron voor het (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe artistieke experimenten in de methodiek van De Binnenwereld.
Het al dan niet afbeelden van een menselijk element, de rol die aan de maker wordt toegekend in het beeld (prominent of juist discreet / anoniem) en de mogelijkheid om in het zelfportret een situatie in de toekomst weer te geven (als/dan situatie, bron: Merlijn Twaalfhoven) boeien mij in het bijzonder voor nieuwe experimenten.

[dit boek lees ik op dit moment, verdere beschrijving volgt later]