Boek: Een leraar als geen ander – Ontwikkeling van de professionele identiteit van leraren door verhalen
Pauw, I. et al. (2017). Een leraar als geen ander - Ontwikkeling van de professionele identiteit van leraren door verhalen. Garant uitgevers, Apeldoorn.

Boek ontwikkeld voor de (aanstaande) leraar en studenten pabo / lerarenopleidingen, ter ondersteuning in zijn zoektocht naar zijn professionele identiteit.  

 
Het boek bevat veel voorbeelden en citaten uit verhalen en verslagen van (aanstaande) leraren. Unieke, eigen identiteit van leraren. Het boek beschrijft de uniciteit (elke leraar is een leraar als geen ander) en stelt daar de homogeniteit tegenover (iedere leraar is een leraar als elke andere).

De auteurs zijn allen lerarenopleider en werkzaam aan of anderszins betrokken bij Katholieke Pabo Zwolle.