Artikel: Reflecteren over reflectie (Luken)
Luken, T. (2018). Reflecteren over reflectie. Tijdschrift voor begeleidingskunde, 2018(7), 2–11.
http://tom-luken.nl/ReflecterenOverReflectie.pdf


In eerdere publicaties heeft Luken al wel eens getracht de grootste gemene deler te benoemen van reflecteren (Luken, 2011): reflecteren is een actief, intentioneel, cognitief proces dat draait om bewustwording en begripsvorming. 

 
Reflecteren bestaat veelal uit terugblikken op, nadenken over en herinterpreteren van betekenisvolle ervaringen, om daarvan te leren voor toekomstige situaties. Met dat laatste wordt, aldus Luken, mogelijk de belangrijkste kern van reflectie in supervisie aangegeven: leren van ervaringen om het beter te kunnen doen. Maar welke ervaringen worden eigenlijk met reflecteren opgedaan?

In dit artikel gaat Luken daar nader op in. In het artikel 'Een andere visie op reflectie' geeft onderwijskundige Fred Korthagen een reactie op de visie van Luken.