Artikel: Een andere visie op reflectie – Reactie van Korthagen op Luken (2018)
Korthagen, F. (2018). Tijdschrift voor begeleidingskunde. Een andere visie op reflectie, 2018(7), 12–16. https://korthagen.nl/wp-content/uploads/2018/11/Tijdschrift-voor-Begeleidingskunde-Een-andere-visie-op-reflectie.pdf

Korthagen - Een andere visie op reflectie - Een reactie op Luken - 2018

Onderwijskundige Fred Korthagen reageert op een artikel van arbeidspsycholoog Tom Luken (Reflecteren over reflectie). Tom Luken beschrijft in zijn publicatie de nadelen van reflectie, eenzijdige benaderingen en het gebrek aan onderbouwing.

Korthagen is het met Luken eens dat reflectie te veel wordt benaderd vanuit cartesiaans, dualistisch denken en soms negatieve effecten heeft. Maar hij verschilt van mening wat betreft de visie op het belang van reflectie en op de oorzaken van de negatieve verschijnsel. Korthagen benadert ook in dit artikel het reflectieproces als een mentaal en bewust proces. Hij verwijst in het artikel naar zijn 5 stappen model en benoemt dat dit model al 35 jaar (!) meegaat.

Korthagen gaat met name in op het aspect dat Luken via reflectie naar een verbetering van een situatie / aanpak / proces streeft. Korthagen vindt deze omschrijving te nauw en streeft naar een bredere interpretatie waarin ook het ontwikkelen van analytisch vermogen een rol speelt.