Artikel: De kunstvakdocent in het po – 2020 – LKCA
LKCA (2020). De kunstvakdocent in het PO. Opgevraagd van https://www.lkca.nl/wpcontent/uploads/2020/01/de_kunstvakdocent_in-_het_po.pdf 

Een schets van de beroepspraktijk (auteurs: M. Miers, van. & Wevers, E.) 

Achtergrondinformatie: aantal leerkrachten (beeldende) kunsten in primair onderwijs, rollen van de kunstvakdocent (loondienst, zzp, gastdocent), opleiding en bevoegdheden van de kunstvakdocent, beroeps-gerelateerde competenties waaronder de competentie gericht op reflecteren:

Kritisch reflecteren
De kunstvakdocent heeft een kritische en onderzoekende houding jegens zijn eigen (kunst)pedagogische en artistieke handelen, beroepsopvattingen en persoonlijke concepten en kan deze systematisch bijstellen ten bate van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kunstvakdocent kan reflecteren op zijn eigen handelen tijdens het werken op een school. Hij kan en wil samen met de school zijn activiteiten evalueren en op zoek gaan naar de eigen sterke en zwakke punten. Hij reflecteert op zijn eigen handelen: ‘doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed?’. Hij kan het geheel van het onderwijs en de eigen rol daarin overzien en erop reflecteren.