Boek: De grote vlucht inwaarts
De grote vlucht inwaarts, auteur Thijs Lijster
Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld
(Amsterdam, 2020, Bezige Bij)
Het boek geeft een tegenvisie op de blik inwaarts.

Interessante quotes uit het boek:
'Juist door het opgaan in de roes, in het opgeven van je individualiteit, komt de ontmoeting met de ander tot stand'. (p.38)

De wereld is complexer en onoverzichtelijker geworden, waardoor we steeds minder in staat zijn te zien hoe wij zelf nog actief vorm zouden kunnen geven aan de wereld. We gaan de wereld beschouwen als buitenwereld, waarop we op geen enkele manier controle kunnen uitoefenen. En terwijl het ideaal van de maakbare samenleving te grave gedragen wordt, zijn we geneigd om ons zowel fysiek als ideologisch af te sluiten, de blik naar binnen te keren, en ons vast te klampen aan de dingen die we nog wel in de hand hebben:  het 'kleine geluk' van onze huiskamer, onze psychische en spirituele huishouding, en onze lokale tradities en gewoonten. (p. 10)