Academische publicatie: Literacy and the visual: Broadening our vision / Jon Callow (2005)
Geraadpleegd op 03.03.2021 van (PDF) Literacy and the visual: Broadening our vision (researchgate.net)
In het artikel De schaduwzijde van reflectie omschrijft auteur Tom Luken het reflectieproces als mentaal en talig. In zijn omschrijving van 'talig' blijkt een koppeling met het geschreven, gesproken, gelezen woord. Een woord in gedachten van diegene die reflecteert, vertaald naar een tekst die wordt uitgesproken of uitgeschreven.

In mijn onderzoek integreer ik het maken van beeldende werken als onderdeel van het reflectieproces. In de omschrijving van Tom Luken is een beeldend werk wellicht in basis niet 'talig'. Maar beeldende kunst is wél een beeldtaal. Ik ben op zoek naar bronnen om mij te helpen duiden waarom ik beeldtaal ook als een vorm van taligheid beschouw, al is het dan wel een andere vorm van taligheid dan een spreek/schrijftaal. Met beelden kan je ook communiceren, beelden kunnen ook (en vaak nog sterker dan woorden) een boodschap overbrengen.

Het artikel van Jon Callow (senior lecturer literacy & digital media, university of Sydney) helpt mij op weg met zijn uitleg: "Visual images form an integral part of the new literacy discussions, where students need to read/view, critique and create a variety of visual texts, from single still images in a picture book, through to multimodal web pages and the moving images of television and film (Semali, 2001). The role of images within evolving communication and information technologies is noted as particularly significant"

"An artist, illustrator or film-maker will have an idea or conception in their head which will eventually be expressed in some visual form. To understand a visual work must involve finding out about the ideas and intentions of the artist or designer, their thinking, purpose, feelings and desires"

In het artikel wordt ook een experiment met studenten besproken waarin studenten een kunstwerk maken en omschrijven wat zij daarbij ervaren. "I liked, enjoyed creating a piece of artwork because it makes me feel good.” The learning experiences with these students moved back and forwards between more affective discussions and experiences, to more compositional understandings of the artworks and the cultural and historical contexts of the artists, as well as including more critical reflections. 

Affectieve- en cognitieve vaardigheden komen samen in het maken van kunst, aldus dit experiment in het artikel van Jon Callow. Dit sluit ook aan bij de omschrijving van Biesta in het boek 'Door kunst onderwezen willen worden': kunst als activiteit van hoofd, hart en handen.