Academische publicatie: Korthagen – De leraar als persoon (2005)
De leraar als persoon
Auteur: Prof. dr. Fred Korthagen
2005, IVLOS, Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level Learning te Amsterdam

Publicatie over de beperkingen van competentiegericht denken en opleiden. Gelezen 28.02.2021

Waarom dit artikel: doelgroep docenten, Fred Korthagen schrijft veel over het onderwerp Reflecteren, uitleg over de verschillende lagen van zelfreflectie. Ik hoop in dit artikel meer te lezen over de connectie 'meer inzicht in jezelf & nut/belang daarvan binnen de rol van docent'

Interessante aspecten:

  • Specifiek geschreven over/voor de doelgroep: docenten

  • Ui model, de verschillende lagen van waaruit een docent kan reflecteren op het eigen handelen (het hart van reflecteren in de onderdelen Identiteit en Persoonlijke missie)

  • Het afstemmen van de 6 lagen in het ui-model om elkaar, om zo de eigen kernkwaliteiten (als docent) beter tot zijn recht te kunnen laten komen

  • Het artikel gaat in op de eigen rol (beroepsidentiteit) en het handelen van de docenten binnen de context van de lesomgeving, de rol van eigen overtuigingen binnen het handelen en de beroepsidentiteit

  • Het artikel legt uit waarom het belangrijk kan zijn inzicht te verkrijgen in wie je werkelijk bent, om zo een positieve invloed uit te kunnen oefenen op het eigen handelen als docent