Boek: De kunst van het ongelukkig zijn – Dirk de Wachter

Wachter, de, D. (2019) De kunst van het ongelukkig zijn, Uitgeverij Lannoo Campus, ISBN 9789401463584

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U. Leuven, campus Kortenberg.

Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. 
 
Wat neem ik mee uit dit boek:
  • p. 71 Door een relatie aan te gaan met een ander (de essentie van de samenleving) stel je jezelf ook open. Ieder individu is belangrijk, want hij maakt mee de betekenis van het bestaan. Hoewel je bestaat door de ander, moet dat gebeuren op een manier en in een maatschappij die plaats laat aan individuen, om het anders-zijn tot zijn recht te laten komen. Hier zie ik veel connectie met het boek van sociologe Christien Brinkgreve, de ogen van de ander, 

  • p. 24 "De NV Ik": Dirk de Wachter omschrijft dit als de succesvolle en de mislukte personen, het oordeel van de ander is bepalend voor hoe je jezelf wil tonen (ik link dit aan de public zelf, J.J. van der Werf)

  • De Wachter omschrijft kunst op p. 67 als 'gronding', 'zingeving', een manier om rust of troost te vinden. p. 74 Kunst raakt de diepere en onbekende lagen in ons en is daarom zo belangrijk.

  • P. 90 Maar wat is dat dan, mijn zelf? Als ik zou willen spreken van een eerste ogenblik, een eerste uitdrukking daarvoor, zou ik zeggen: het is het abstractste van alles en toch tegelijkertijd het concreetste van alles - het is de vrijheid (hier quote De Wachter de filosoof Kierkegaard) De concreetheid heeft raakvlakken met de wijze waarop Maria Lassnig haar binnenwereld omschrijft, als de reëelste realiteit

  • Keuzes maken in je leven heeft volgens Kierkegaard (p. 90) alles te maken met jezelf serieus nemen en iemand worden. De wil vormt, aldus Kierkegaard, het 'zelf' van iemand, het eigene van de mens

  • Inspiratie -> Gedicht 'Wat is geluk' van Rutger Kopland, p. 25 van het boek van Dirk de Wachter (in opdracht 1 van mijn experiment heb ik ook een gedicht van Rutger Kopland gebruikt)