Het kunstenaarschap
Biesta, G. 2020, Kansen door de crisis, artikel (blog) geraadpleegd op de website van Verus

Kansen door de crisis_ het kunstenaarschap van de leraar _ Verus - okt2020


Tijdens mijn onderzoek (2020 - 2021) vinden er veel wisselingen in het Coronabeleid plaats, scholen gaan in de tweede lockdown ook weer geheel dicht, het onderwijs vindt grotendeels online plaats, docenten in loondienst hebben te maken met een andere dynamiek en invulling van de lessen, docenten die freelance werken zien soms opdrachten en inkomsten verdwijnen, zorgen om gezondheid en welzijn, een avondklok met rellen in heel Nederland ....

In het artikel van Biesta lees ik over de kansen die het Coronabeleid biedt om de rol van de docent een andere insteek te geven:

"Het onderwijs is meer en meer een goed geolied systeem geworden waarin meetbare opbrengsten, efficiëntie en effectiviteit en ‘bewijs’ over ‘wat werkt’ centraal staan, met een afrekencultuur en een enorme papierwinkel tot gevolg. Daarin wordt de leraar weliswaar als een belangrijke ‘factor’ gezien, maar dan toch eerder als een radertje in de machine dan als een denkende en oordelende inventieve professional."

De coronacrisis biedt kansen  voor een andere vorm van leraarschap. "Niet de leraar als technische professional die met wetenschappelijk bewezen interventies de vereiste leeropbrengsten genereert, maar de leraar als normatieve, onderwijspedagogische professional die begrijpt dat de belangrijkste uitdaging erin zit – en het meest boeiende van het leraarschap – in steeds nieuwe situaties goed onderwijs tot stand proberen te brengen."