De kracht van reflectie
Korthagen, F. (2019). De kracht van reflectie. Uitgeverij Boom, ISBN 9789024401765

 

De kracht van reflectie beschrijft hoe reflectie bij (aanstaande) leraren ondersteund kan worden, op zo'n manier dat reflecteren boeiend en leerzaam wordt. Korthagen toont in zijn boek een reflectiecirkel, gebaseerd op 5 stappen.

Zelfreflectie in vijf stappen

Vanuit stap 5 kan de cirkel vervolgens weer opnieuw doorlopen worden. 

De reflectiemethode van Korthagen is specifiek gericht op het kunnen terugblikken op situaties in het onderwijs. In mijn onderzoeksmethodiek laat ik mij inspireren door deze reflectiemethodiek en geef ik hier - op basis van onderzoeksbevindingen - een eigen invulling aan.